Propozycje nowych przystanków autobusowych | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 27 kwietnia 2015

Na początku czerwca 2014 roku Stowarzyszenie wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z propozycją utworzenia nowego, dodatkowego przystanku autobusowego na ulicy Królowej Jadwigi w kierunku Garbar, na wysokości Astorii. Naszym zdaniem po uruchomieniu linii tramwajowej do Dworca Głównego i jednoczesnym zlikwidowaniu przystanków autobusowych Dworcowa-Sobieskiego i Królowej Jadwigi-Garbary, odległość między dworcem głównym a Garbarami stała się zbyt duża i wynosi ponad 1 km. Zdaniem Stowarzyszenia takie odległości pomiędzy przystankami, szczególnie w strefie śródmiejskiej, są znacznym utrudnieniem dla pasażerów komunikacji publicznej i nie sprzyjają promowaniu tego środka transportu.

W pierwszej kolejności otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź, że wyznaczenie przystanku nie jest możliwe, ze względu na szerokość pasa drogowego. Nie mogliśmy się zgodzić z tą opinią – naszym zdaniem miejsca na przystanek jest dość dużo. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że budowa przystanku w tym miejscu jednak jest możliwa, a przeszkodą nie jest brak miejsca jak wcześniej wspomniano, a brak środków finansowych (ok. 50 000 zł).

Obecnie wracamy do tego tematu. Poniżej przytaczamy treść pisma, które przekazaliśmy ZDMiKP w dniu 27.04.2015. W piśmie zawarliśmy także propozycję uruchomienia przystanku autobusowego dla linii 76 na ul. Toruńskiej, gdyż obecnie – niestety – żaden autobus lub tramwaj nie zatrzymuje się w pobliżu siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

 

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pisma nr TO-0120-W-17/470/14 z 13.06.2014 r. oraz TO-0120-W-17-2/470/14 z 19.08.2014 r.) w sprawie wniosku o utworzenie nowego przystanku autobusowego na ul. Królowej Jadwigi na odcinku Dworzec Główny-Garbary, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zwraca się z ponownym zapytaniem w tej kwestii.

Zgodnie z informacją podaną w piśmie nr TO-0120-W-17-2/470/14 z 19.08.2014 r., istnieje możliwość usytuowania pełnowymiarowej zatoki przystankowej w proponowanej lokalizacji, a przeszkodą w skierowaniu inwestycji do realizacji był brak środków finansowych w kwocie ok. 50 tys. zł w ubiegłym roku budżetowym.

W związku z powyższym, a także przedstawianymi w mediach (http://enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/komu … m-tygodniu) deklaracjami na temat możliwości utworzenia wspomnianego przystanku, Stowarzyszenie pragnie podtrzymać swój wniosek i zwraca się z pytaniem, czy w obecnym roku budżetowym zostały zagwarantowane środki ten cel i – wnioskując, iż taki fakt miał miejsce – pytamy kiedy można się spodziewać rozpoczęcia ww. inwestycji, która pozwoli na znaczną poprawę oferty transportu publicznego w śródmieściu Bydgoszczy.

Ponadto mając na uwadze ciągłe dążenie do zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla bydgoszczan, proponujemy jednocześnie zlokalizowanie nowego przystanku autobusowego w ciągu ul. Toruńskiej na wysokości budynku wielorodzinnego, mieszczącego się pod adresem ul. Toruńska 172A – w chwili obecnej dla linii nr 76, w kierunku krańca Łęgnowo.

Dodatkowy przystanek dla tej linii, jako że ma charakter linii uzupełniającej, nie wpłynie w realnym stopniu na punktualność rozkładów jazdy, a może zapewnić większe zainteresowanie pasażerów na tej trasie z uwagi na liczbę i zróżnicowanie potencjalnych celów podróży: nowe bloki wielorodzinne powstałe bezpośrednio przy ul. Toruńskiej, bliskość zespołu szkół spożywczych czy zabudowy jednorodzinnej przy ul. Spokojnej. Jednocześnie odległość do najbliższych przystanków tramwajowych w okolicy jest dość znaczna i wymaga kilku-kilkunastominutowego spaceru, uciążliwego szczególnie dla osób starszych czy o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ważnym argumentem naszej propozycji jest także, a może przede wszystkim, położenie siedziby ZDMiKP w omawianej lokalizacji. Fakt, iż pasażerowie bydgoskiej komunikacji miejskiej nie mogą się dostać autobusem bądź tramwajem wprost do miejsca, gdzie mogą załatwić sprawy związane z transportem publicznym (w tym jedynego punktu, gdzie można bezpośrednio uzyskać Bydgoską Kartę Miejską), z pewnością nie jest zachętą dla pasażera i stoi w sprzeczności z deklarowaną opinii społecznej ideą Dyrekcji Zarządu o podejmowaniu działań zmierzających do promowania publicznych środków transportu.

Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy proponuje utworzenie przedmiotowego przystanku na wysokości budynku przy ul. Toruńskiej 172A, w postaci zatoki autobusowej, w miejsce części istniejących tam miejsc postojowych. Stanowić to będzie także uzupełnienie obecnej oferty komunikacyjnej w postaci funkcjonującego przystanku autobusowego w przeciwnym kierunku: Toruńska/Perłowa. Ponadto, zdaniem Stowarzyszenia, zastąpienie zatoką autobusową zaledwie kilku miejsc parkingowych przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni publicznej i atrakcyjności komunikacji zbiorowej, potencjalnie służącej każdemu mieszkańcowi Bydgoszczy.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.