Propozycja zmiany cennika linii międzygminnych | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 12 kwietnia 2012

10 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo z propozycją zmiany cennika linii międzygminnych. Poniżej przytaczamy treść pisma.

Po zapoznaniu się z lutowymi publikacjami na łamach Gazety wyborczej („Miejskim autobusem do Niemcza. 52 pojedzie inaczej?”, 8.02.2012, „Autobusem do Osielska. Trwają rozmowy”, 26.02.2012) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie wyrazić swoje zadowolenie z powodu podjęcia rozmów z gminą Osielsko dotyczących przedłużenia miejskich linii komunikacyjnych na teren gminy Osielsko.

Jesteśmy zdania, że dobra komunikacja podmiejska jest istotna dla rozwoju aglomeracji i samej Bydgoszczy, szczególnie ze względu na postępującą kontrurbanizację. Bardzo wiele osób wyprowadzających się z Bydgoszczy nadal w niej pracuje, ale z braku możliwości dojazdu do pracy komunikacją publiczną, zmuszone jest do podróżowania własnymi samochodami. Rozwój komunikacji podmiejskiej daje szansę na zmniejszenie negatywnych efektów związanych z kontrurbanizacją i większą potrzebą mobilności mieszkańców gmin wokół Bydgoszczy.

W kontekście istniejącej linii podmiejskiej 92 oraz ewentualnych linii do gminy Osielsko, Stowarzyszenie pragnie przedstawić propozycję korekty cennika biletów komunikacji publicznej. Stowarzyszenie postuluje o dokonanie zmiany w sposobie uiszczania opłaty za przejazd liniami międzygminnymi. W miejsce obecnie stosowanych odrębnych biletów jednorazowych i okresowych na linie międzygminne proponuje się wprowadzenie strefy miejskiej oraz strefy podmiejskiej, z założeniem że na obszarze miasta do przystanku granicznego obowiązują bilety podstawowe, a dopłatę uiszcza się dopiero przy podróży poza nią.

W ten sposób unika się sytuacji, w której autobus na linii oznaczonej jako międzygminna jest na całej swojej trasie dostępny w sposób ograniczony dla mieszkańców miasta. Taki przypadek można było zaobserwować, gdy linia międzygminna 92 kursowała na trasie Rondo Grunwaldzkie – Murowaniec i była nieatrakcyjna ze względu na odmienną taryfę dla pasażerów podróżujących w granicach miasta. Wprowadzenie podziału na strefy pozwoliłoby na bardziej optymalne wykorzystanie linii, w granicach miasta stanowiłaby dla podróżnych alternatywę oraz wzmocnienie (w przypadku ponownego przedłużenia linii 92) dla mocno obciążonej linii 62 na pokrywającym się odcinku trasy (Rondo Grunwaldzkie – Os. Błonie). Autobus jadąc np. z Murowańca po przekroczeniu granicy miasta pustoszał już na pierwszym przystanku (Szubińska-Żwirki i Wigury).

Udostępnienie go także dla pasażerów z obrębu strefy miejskiej poprawiłoby znacznie stopień napełnienia pojazdu a co za tym idzie wzrost opłacalności realizowanych kursów. Wprowadzenie takiego rozróżnienia pozwoli też w prosty sposób przedłużyć linie miejskie bądź ich warianty na teren gmin sąsiednich, jeśli te wyrażą zainteresowanie takim rozwiązaniem. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli uniknąć m. in. hipotetycznej kłopotliwej sytuacji, gdzie dojazd do Myślęcinka lub ogrodów działkowych możliwy byłby tylko linią międzygminną o podwyższonej cenie za przejazd. Stowarzyszenie proponuje także, aby sugerowane zmiany dotyczyły również ofert biletów okresowych i miesięcznych, z rozgraniczeniem na bilety dla strefy miejskiej (strefa I), dla strefy podmiejskiej (strefa II) oraz biletu ważnego w obrębie obu stref (I i II). Liczymy, że propozycja będzie dla Państwa przydatna w trakcie rozmów z okolicznymi gminami o komunikacji publicznej i przy planowaniu tejże komunikacji.

 

Odpowiedź ZDMiKP na propozycję zmiany cennika biletów dla linii międzygminnych

Zdjęcie: Mateusz Machel.

 

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *