Propozycja korekty trasy linii 77 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 26 kwietnia 2011

26. kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo z projektem dotyczącym linii 77, mającym na celu zwiększenie jej dostępności dla pasażerów oraz połączenie całej Osowej Góry jedną linią autobusową.

W ostatnich latach w obsłudze komunikacyjnej Osowej Góry zaszło kilka pozytywnych zmian. Mieszkańcy osiedla zyskali lepsze połączenie o większej częstotliwości ze Śródmieściem, Bartodziejami, pojawiło się więcej autobusów niskopodłogowych. Po wielu latach uruchomiono także linię 77 wypełniającą białą plamę w obsłudze komunikacyjnej osiedla Flisy.

Obecnie jednymi z największych problemów komunikacyjnych mieszkańców Osowej Góry jest długi czas dojazdu do centrum miasta oraz niedoskonała komunikacja wewnątrz samego osiedla. Przyczyną tego drugiego jest brak bezpośredniego połączenia autobusowego między północną a południową częścią Osowej Góry. Aby dojechać z północnej części osiedla na położoną na południe od ul. Grunwaldzkiej należy dojechać do przystanku Grunwaldzka – Kolbego, przejść przez skrzyżowanie z sygnalizacją i kontynuować podróż autobusem linii 71 w kierunku ul. Niklowej. Może się to wiązać nawet z 20 minutowym oczekiwaniem, lub kontynuowaniem podróży pieszo. Oba przypadki mogą skutecznie zniechęcać do korzystania z komunikacji publicznej w podróżach nie wykraczających poza osiedle.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego proponuje zatem zmianę trasy na następującą:

Rondo Grunwaldzkie – Grunwaldzka, Flisacka, Mińska, Kruszyńska, Skośna, Grunwaldzka, Kolbego – Rekinowa

wraz z wyznaczeniem nowego przystanku w okolicach skrzyżowania ulic Podmiejskiej i Kruszyńskiej.

Zmiana spowoduje wydłużenie czasu przejazdu, co może wymusić pewne korekty rozkładu jazdy. Zmiana nie wpłynie negatywnie na ofertę przewozową, ponieważ do zakładów pracy na Osowej Górze dojeżdża odpowiednia ilość kursów linii 71. Obecnie poza godzinami szczytu do ul. Niklowej dojeżdża garstka pasażerów, lub pusty autobus. Propozycję ilustruje schemat.

 

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wprowadzenia proponowanego rozwiązania należy wymienić:

  1. wydłużenie trasy o ok. 200 metrów spowoduje, że w zasięgu autobusu tej linii znajdzie się kilkanaście tysięcy potencjalnych pasażerów więcej,
  2. północna i południowa część Osowej Góry zostaną połączone jednym autobusem – zostanie rozwiązany problem opisanych kłopotliwych przesiadek,
  3. ponadto utworzenie linii autobusowej łączącej całe osiedle jest jest cenne zarówno ze względu na fakt, że przyzwyczaja do podróży bez użycia samochodu w innych relacjach niż dojazdy do pracy lub szkoły, lecz również dlatego, że zachęcają do korzystania z lokalnych sklepów i punktów usługowych. W przypadku Osowej Góry umożliwi to dojazd mieszkańcom południowej części osiedla do części położonej na północ od ul. Grunwaldzkiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, którego koszt jest niewielki w porównaniu z potencjalnymi korzyściami, miasto może się rozwijać bardziej równomiernie, tym samym zmniejszając presję komunikacyjną na głównych ciągach komunikacyjnych, w tym przypadku ul. Grunwaldzkiej.

Z tych powodów, Stowarzyszenie rekomenduje wprowadzenie zaprezentowanej zmiany, mając nadzieję, że poprawi ona dostępność i atrakcyjność oferty przewozowej dla mieszkańców.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na propozycję Stowarzyszenia
Odpowiedź Stowarzyszenia

 

Zdjęcie: Mateusz Machel. Schematy: Robert Reimus.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *