Projekty — 05 czerwca 2014

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zwróciło się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z wnioskiem o utworzenie nowego przystanku autobusowego na ul. Królowej Jadwigi na odcinku Dworzec Główny-Garbary, na wysokości klubu Astoria. Po uruchomieniu linii tramwajowej do Dworca Głównego i jednoczesnym zlikwidowaniu przystanków autobusowych Dworcowa-Sobieskiego i Królowej Jadwigi-Garbary, odległość między przystankami Dworzec Główny i Garbary wynosi obecnie ponad 1 km.
Zdaniem Stowarzyszenia takie odległości pomiędzy przystankami, szczególnie w strefie śródmiejskiej, są znacznym utrudnieniem dla pasażerów komunikacji publicznej i nie sprzyjają promowaniu tego środka transportu. Warto również zaznaczyć, że w przeciwnym kierunku na wymienionym odcinku funkcjonuje dodatkowy przystanek Warszawska-Fredry.

Propozycja utworzenia przystanku przy Astorii

Proponowany przystanek na wysokości klubu Astoria zapewni dostęp do nowych, atrakcyjnych miejsc na mapie naszego miasta – zrewitalizowanych bulwarów nad Brdą, przystanku Bydgoskiego Tramwaju Wodnego czy też Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego. Ponadto umożliwi łatwiejszy dostęp do innych ważnych punktów znajdujących się w tej okolicy: III Urzędu Skarbowego, klubu Astoria, Wyższej Szkoły Gospodarki, przychodni całodobowej „Zdrowie dla Ciebie”, budynków biurowych na skrzyżowaniu ulic Kr. Jadwigi i Dworcowej. Proponujemy zlokalizowanie przystanku z wykorzystaniem działki nr 54/9, obręb 80, znajdującej się w pasie drogowym ul. Królowej Jadwigi. Obecnie ww. działka służy częściowo jako chodnik, a w pozostałej części znajduje się zaniedbany trawnik zastawiony planszami reklamowymi. Teren działki posłużyć może przesunięciu chodnika w kierunku zachodnim i umiejscowieniu wjazdu do klubu Astoria w jej północnym krańcu. Na uzyskanym obszarze mógłby powstać proponowany przystanek wraz z zatoką autobusową, który zapewni dostępność komunikacji miejskiej w dotychczas nieobsługiwanej bezpośrednio tej części śródmieścia.

Lokalizacja proponowanego przystanku na ul. Królowej Jadwigi

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na propozycję utworzenia przystanku przy Astorii

Share

About Author

Robert Reimus