Opinia Klubu na temat buspasów w Bydgoszczy | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 16 lutego 2010

Buspas to pas ruchu przeznaczony wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Buspasy to jeden ze sposobów na uprzywilejowanie transportu zbiorowego w mieście. Zastosowanie ich w newralgicznych miejscach pozwala na skrócenie czasu przejazdu autobusu nawet o kilkanaście minut. Wydzielenie takich pasów tam gdzie szerokość ulicy na to pozwala oraz uwzględnienie pasów autobusowych i autobusowo – tramwajowych przy przebudowach ulic przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej dla pasażerów, co może pozytywnie wpłynąć na płynność ruchu w całym mieście (każdy przekonany do przesiadki kierowca to jeden samochód mniej). Warunkiem powodzenia jest tu zastosowanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej w sygnalizacji świetlnej.

ZDMiKP przygotował koncepcję przewidującą poszerzenie ulicy Kujawskiej po stronie wschodniej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego w celu wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu w kierunku Centrum, przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej. Ten dodatkowy pas ruchu wyraźnie skróci czas przejazdu na tym odcinku, zwiększy punktualność autobusów, poprawi również warunki ruchu na dwóch pozostałych pasach ruchu w kierunku Centrum, ponieważ ruch na nich będzie się odbywał bez udziału autobusów.

Przeprowadzone obserwacje pokazują, że na omawianym odcinku ulicy Kujawskiej pojazdy komunikacji miejskiej odnotowują bardzo duże opóźnienia (sięgające od 25% aż do 50% czasu przejazdu autobusu na całej linii). W związku z tak dużymi opóźnieniami notowanymi na tak krótkim odcinku, konieczne są działania, które pozwolą skrócić czas przejazdu autobusów. Warto dodać, że na omawianym odcinku w godzinach szczytu ponad 90% pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej. Problem opóźnień dotyczy więc bardzo licznej grupy osób, co potwierdza zasadność utworzenia pasu autobusowego.

W lokalnej prasie pojawiły się nieprawdziwe doniesienia, jakoby utworzenie buspasa miało polegać na odebraniu pasażerom indywidualnym jednego pasa ruchu w kierunku Centrum, po to by utworzyć pas dla autobusów. Po tych artykułach, wśród wzburzonych mieszkańców pojawiały się komentarze, że utworzenie pasa autobusowego powiększy korki i nie przyniesie pożądanych rezultatów. Jednakże po zapoznaniu się z dokumentem „Komunikacja publiczna w Bydgoszczy – ocena stanu istniejącego i perspektywy” przygotowanym przez ZDMiKP na sesję Rady Miasta można stwierdzić, że jakiekolwiek obawy są bezpodstawne, ponieważ mówi on wyraźnie, że inwestycja zostanie przeprowadzona w sposób opisany powyżej, bez zabierania pasa ruchu dla pasażerów indywidualnych.

Dobrym przykładem może być istniejący już buspas w ciągu ul. 3 Maja również nie przyczynił się do zwiększenia korków w tym rejonie, natomiast znacznie skrócił się czas przejazdu autobusów. Kolejną ulicą, na której mogłyby powstać buspasy bez szkody dla pasażerów indywidualnych może tu być ul. Wyszyńskiego która bardzo dobrze nadaje się do wybudowania na niej wydzielonego pasa dla autobusów od ul. Powstańców Wielkopolskich do Ronda Fordońskiego, a jeśli konstrukcja torowiska na to pozwala – nawet do Ronda Toruńskiego.

Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej popiera pomysł utworzenia buspasa w ciągu ulicy Kujawskiej ponieważ bez pogarszania warunków podróży dla pasażerów indywidualnych, zostanie zdecydowanie usprawniony ruch komunikacji zbiorowej na tym odcinku.

 

Zdjęcie: Michalina Chopcia.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *