Nowa sieć komunikacji miejskiej – nasze uwagi | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 25 października 2015

Już wkrótce zostanie uruchomiona linia tramwajowa do Fordonu. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dziesięcioleci w końcu stała się faktem. Przy tej okazji sporej metamorfozie zostanie poddana komunikacja publiczna w całym mieście. ZDMIKP zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu nowej sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Uwagi można zgłaszać od 12 do 25.10.2015r. Poniżej prezentujemy uwagi Stowarzyszenia do konsultowanego projektu sieci komunikacji miejskiej.

 

Częściowa zmiana trasy linii 83

 
Skierowanie linii 83 tylko do Ronda Maczka bardzo utrudni przesiadkę pasażerom zmierzającym do/z Osowej Góry. Duże odległości między przystankami oraz brak przesiadek „drzwi w drzwi” nie jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla pasażera. W związku z tym postulujemy przedłużenie linii do stacji Bydgoszcz Zachód (kraniec „Dworzec Zachodni”). Lokalizacja przystanku linii 83 na wysokości stacji paliw (Rondo Maczka) umożliwi pasażerom jadącym w stronę Osowej Góry przesiadkę „drzwi w drzwi”. Następnie autobusy winny kierować się ulicą Flisacką aż do stacji Bydgoszcz Zachód, umożliwiając przesiadkę na pociąg, poprawiając również skomunikowanie Instytutu Geografii UKW. Przystanek końcowy wykorzystałby szeroką w tym miejscu jezdnię ul. Mińskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kamińskiego. W drodze powrotnej na Tatrzańskie autobusy kierowałyby się ulicą Bronikowskiego do ulicy Grunwaldzkiej, gdzie po starym moście nad kanałem włączałyby się na powrót w r. Maczka. Przystanek przesiadkowy w stronę centrum i Tatrzańskiego należałoby zlokalizować na jezdni dochodzącej od strony Osowej Góry do r. Maczka. Likwidacji uległby przystanek Grunwaldzka/Flisacka. Takie rozwiązanie gwarantuje przesiadkę „drzwi w drzwi” również w kierunku centrum i Tatrzańskiego. W razie braku możliwości uruchomienia ww. przystanku, należałoby rozważyć możliwość lokalizacji przystanku dla linii 83 na zjeździe ze starego mostu nad kanałem w ciągu ul. Grunwaldzkiej (po demontażu barierek) – po przebudowie węzła zachodniego stara jezdnia ulicy Grunwaldzkiej pełni już tylko funkcję lokalną.

W celu poprawienia obsługi północnego Śródmieścia i dzielnicy muzycznej wraz z przystankiem Teatr Polski, należy skierować linię 83 w obu kierunkach od r. Wielkopolskiego przez ul. Powstańców Wielkopolskich i Aleję Mickiewicza do ulicy Gdańskiej, którą to ulicą autobusy linii 83 wracałyby na planowaną trasę przebiegu (ul. Artyleryjska). Obsługę kampusu UKW zapewniłby przystanek Rondo Wielkopolskie, natomiast obsługę dzielnicy muzycznej wraz z północnym Śródmieściem przystanek Teatr Polski, a w dalszej kolejności przystanek Cieszkowskiego-Gdańska, stając się dogodnym punktem przesiadkowym z autobusu na tramwaje. Ze szczegółowych obserwacji Stowarzyszenia tej linii na obecnej trasie wynika, że największa ilość pasażerów z Fordonu wysiada na przystankach Lelewela i właśnie Teatr Polski. Niewielka zmiana trasy w dużym stopniu zwiększy zatem skomunikowanie tej części miasta z Fordonem i Osową Górą.

 

Częściowa zmiana trasy linii 79

 
Węzeł Garbary i jego niekorzystne założenia projektowe uniemożliwiają wygodną przesiadkę z autobusu na tramwaj. Aby zapewnić jak najwygodniejszą podróż i przesiadki wnioskujemy o pozostawienie przebiegu linii 79 do pętli Rycerska wraz ze skróceniem ww. linii do pętli Wyżyny (skrzyżowanie ulicy Magnuszewskiej i Alej Wojska Polskiego). Pasażerowie z rejonu Kapuścisk i węzła Szarych Szeregów w okolicę dworca głównego będą mogli dotrzeć dzięki liniom tramwajowym nr 5 i 8. Z wygodną przesiadką np. na rondzie Jagiellonów dotrą również w rejon r. Grunwaldzkiego. W konsultowanym wariancie duży obszar górnego tarasu zostaje odcięty od bezpośredniego połączenia z dworcem kolejowym. Naszym zdaniem takie działanie może spowodować odpływ pasażerów.

 

Wzajemna zamiana numeracji linii 69 i 89

 
Pozostawienie linii 69 na trasie przez Centrum Onkologii ze względu na przyzwyczajenia mieszkańców oraz osób spoza Bydgoszczy mogących nie zdawać sobie sprawy ze zmiany oznaczenia. Proponujemy nadanie numeru 89 nowemu wariantowi tej linii na trasie przez ul. Kaliskiego.

 

Przebudowa okolic przystanku „Centrum Onkologii”

 
Przystanek „Centrum Onkologii” winien zostać poddany gruntownej przebudowie w celu umożliwienia zatrzymywania się tam autobusów przegubowych obsługujących proponowaną linię 89 (postulowana numeracja: 69). W chwili obecnej za krótka zatoka przystankowa powoduje, że autobusy przegubowe nie mogą do niej wjechać, co powoduje konieczność wsiadania z poziomu jedni i utrudnia korzystanie z dogodności autobusów niskopodłogowych.
Ponadto należy uporządkować zasady parkowania w rejonie Centrum Onkologii, gdyż parkujące nielegalnie samochody niejednokrotnie uniemożliwiają swobodny przejazd autobusów oraz tarasują trasy piesze.
Szczegółowy opis zagadnienia i zdjęcia znajdują się w artykule na stronie Stowarzyszenia: http://komunikacja.bydgoszcz.pl/nieuleczalna-zatoka.

 

Zmiana nazw pętli i przystanków przy stacjach kolejowych

 
Wnioskujemy o zmianę nazwy pętli „Madalińskiego” na inną, jednoznacznie informującą o możliwości przesiadki na aglomeracyjny transport kolejowy (np. „Dworzec Błonie”, „Stacja Błonie” czy „Błonie PKP”). Pozwoli to wypromować nowe połączenia intermodalne w całej aglomeracji.
Analogicznie wnosimy o wprowadzenie zmiany nazw innych pętli i przystanków tego rodzaju, znajdujących się w pobliżu linii kolejowych, dotychczas bardzo różnorodnie nazywanych (np. „Osiedle Leśne”, „Kamienna/Inwalidów”), przyjmując za zasadę, że wszystkie są nazwane w jednolity i konsekwentny sposób, jednoznacznie informujący o możliwości przesiadki na komunikację kolejową.

 

Częściowa zmiana trasy linii 57

 
Proponujemy skierowanie linii 57 do pętli „Madalińskiego” (postulowana nazwa: np. „Stacja Błonie”). Przystanki tej linii na obecnej pętli Błonie oraz przy ul. Schulza są wykorzystywane w niewielkim stopniu. Zmiana ta pozwoli lepiej skomunikować nowy przystanek kolejowy Bydgoszcz-Błonie z północną częścią Błonia, Jarami, Wilczakiem, Górzyskowem i Szwederowem. Ponadto umożliwi to nieznaczne skrócenie tej linii, a zatem możliwość przeniesienia wykonywanych wozokilometrów na inne proponowane trasy.

 

Utworzenie linii obsługującej osiedle Miedzyń

 
Wnioskujemy o utworzenie linii autobusowej (obsługiwanej wozami „midi”) wytrasowanej ulicami: Maciaszka, Pijarów, Widok, Nakielska, Nasypowa, Czerwonego Krzyża, Władysława IV, Stawowa i Schulza do pętli „Madalińskiego” (postulowana nazwa: np. „Stacja Błonie”) – w celu wprowadzenia komunikacji miejskiej na osiedle Miedzyń, dotychczas niemające połączenia z siecią w pozostałej części miasta.

 

Uruchomienie linii szczytowej w relacji Tatrzańskie- Bajka przez Skarżyńskiego-Wiadukt

 
W celu polepszenia funkcjonowania węzła przesiadkowego Skarżyńskiego-Wiadukt, którego wykorzystanie będzie dla mieszkańców osiedli Zofin, Tatrzańskie i Niepodległości najszybszym i najwygodniejszym wariantem dojazdu do Śródmieścia i skorzystaniem z nowej linii tramwajowej, proponujemy wzmocnienie przewozów na odcinku Tatrzańskie-Skarżyńskiego-Wiadukt przez uruchomienie linii szczytowej np. 74bis w relacji Tatrzańskie-Bajka. Obecnie częstotliwość linii 74 w szczycie (15 min.) jest niewystarczająca, a dzięki proponowanemu rozwiązaniu zostałaby zwiększona do 7,5 min. co poprawi skomunikowanie ww. osiedli z centrum miasta i umożliwi wygodną przesiadkę – bez konieczności długiego przejazdu od pętli Tatrzańskie przez ulicę Twardzickiego do węzła przesiadkowego Przylesie.

 

Uruchomienie nowego przystanku autobusowego na ul. Królowej Jadwigi w kierunku Garbar

 
W celu ułatwienia dostępności komunikacyjnej Śródmieścia oraz rejonu ul. Dworcowej (odległość pomiędzy przystankami Dworzec Główny i Garbary wynosi obecnie ok. 1100 m, co jest wartością zbyt dużą dla strefy śródmiejskiej), postulujemy uruchomienie przystanku Królowej Jadwigi na wysokości klubu „Astoria” dla linii autobusowych 54, 71 i 79 (w wypadku przyjęcia wyżej proponowanych zmian) oraz linii nocnych. O wdrożenie tego rozwiązania Stowarzyszenie zabiega od czerwca 2014 roku.
Szczegółowy opis zagadnienia i zdjęcia znajdują się w artykułach na stronie Stowarzyszenia:
http://komunikacja.bydgoszcz.pl/przystanek-przy-astorii-jednak-wykonalny
http://komunikacja.bydgoszcz.pl/po-raz-kolejny-wracamy-do-przystanku-przy-astorii

 

Uruchomienie nowego przystanku tramwajowego w obrębie Pl. Teatralnego w kierunku Garbar

 
Proponowany przystanek zapewni lepszą obsługę komunikacyjną w ścisłym centrum miasta, znacznie skracając dystans do dostępu do komunikacji publicznej w kierunku zachodnim, w tym do głównego dworca kolejowego, oraz umożliwi łatwiejszy dostęp do uczęszczanych miejsc Śródmieścia i punktów usługowo-handlowych. Należy zauważyć, iż po oddaniu trasy do Fordonu i planowanym uruchomieniu dwóch linii do Dworca Głównego i na Wilczak, nowa inwestycja nie przyczyni się w realnym stopniu do poprawy dostępności ścisłego Śródmieścia dla pasażerów jadących z Fordonu, bowiem najbliższe przystanki tych linii to będą Rondo Jagiellonów i Opera (a dla osób z ograniczoną mobilnością to dopiero Dworzec Autobusowy i Opera, które dzieli dystans ok. 1,5 kilometra). Jednocześnie wzmożony napływ podróżnych może mieć korzystny wpływ dla funkcji handlowych i usługowych w centrum miasta (przyczyniając się do przeciwdziałania przejmowania tej roli przez galerie wielkopowierzchiowe).
Zdaniem Stowarzyszenia, zorganizowanie nowego przystanku tramwajowego w kierunku Garbar jest możliwe w kilku alternatywnych lokalizacjach:
a) na wysokości budynków przy ul. Focha 10 i 12 (przystanek w tym miejscu funkcjonował w czasie remontu węzła Klaryski w 2013 r. obsługując linie 1 i 5bis),
b) wysokości kościoła Klarysek z wykorzystaniem istniejącego pasa wyłączenia z ruchu,
c) alternatywnie proponujemy wytyczenie przejścia naziemnego na zachodnim krańcu peronów obecnych przystanków tramwajowych Rondo Jagiellonów, co skróci odległość konieczną do pokonania w kierunku ul. Gdańskiej, oraz przede wszystkim pozwoli wprowadzić w tym miejscu długo oczekiwane rozwiązanie umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

Uruchomienie przystanku tramwajowego Pl. Teatralny w formie tzw. „przystanku wiedeńskiego”

 
Mając na uwadze, że utworzenie postulowanego przystanku jest uwzględnione w planie konsultowanego projektu, Stowarzyszenie proponuje jednakże dokonanie szerokich konsultacji projektu „przystanku wiedeńskiego” z organizacjami społecznymi, szczególnie zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, np. co do różnicy poziomów jezdni, zastosowanej nawierzchni bądź oznaczeń. Przykłady innych miast pokazują bowiem, że niektóre rozwiązania są nietrafione i powodują dla pasażerów nowe trudności. Jednocześnie Stowarzyszenie deklaruje chęć podjęcia współpracy w celu wypracowania jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla omawianego miejsca.
Szczegółowy opis zagadnienia i zdjęcia znajdują się w artykułach na stronie Stowarzyszenia:
http://komunikacja.bydgoszcz.pl/uwagi-do-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-ulicy-focha
http://komunikacja.bydgoszcz.pl/apelujemy-o-zmiany-na-ulicy-focha
oraz innych instytucji i organizacji:
http://naszglospoznanski.pl/ulica-gwarna-przystanek-wiedenski-z-problemami/
http://www.twoja-praga.pl/info/informacje/3477.html
http://kmkrakow.pl/informacje-o-systemie-kmk/infrastruktura/80-przystanki-wiedenskie.html

 

Zmiana trasy linii 77

 
Proponujemy by linię skierować do pętli przy ulicy Rekinowej (z dojazdem do ul. Niklowej w formie wariantu) z uwagi na możliwość zapewnienia komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi częściami osiedla Osowa Góra. W chwili obecnej Osowa Góra jest praktycznie jedynym osiedlem, gdzie nie ma możliwości podróżowania komunikacją miejską wewnątrz osiedla. Między górną a dolną częścią Osowej Góry nie ma żadnego połączenia autobusowego, nawet z przesiadką. O takie rozwiązanie zabiegaliśmy już w 2011 roku. Utworzenie linii autobusowej łączącej całe osiedle jest cenne zarówno ze względu na fakt, że przyzwyczaja do podróży bez użycia samochodu w innych relacjach niż dojazdy do pracy lub szkoły, lecz również dlatego, że zachęca do korzystania z lokalnych sklepów i punktów usługowych. W przypadku Osowej Góry umożliwi to dojazd mieszkańcom południowej części osiedla do części położonej na północ od ul. Grunwaldzkiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, którego koszt jest niewielki w porównaniu z potencjalnymi korzyściami, miasto może się rozwijać bardziej równomiernie, tym samym zmniejszając presję komunikacyjną na głównych ciągach komunikacyjnych, w tym przypadku ul. Grunwaldzkiej.

 

Uruchomienie nowego przystanku dla linii 35N

 
Proponujemy aby na przystanku Kolbego/Dzięciołowa zatrzymywały się także autobusy linii 35N. Dodanie tego przystanku nie powinno wpłynąć negatywnie na rozkład jazdy autobusów tej linii, zważywszy, że wszystkie przystanki linii nocnych funkcjonują „na żądanie”. Zdaniem Stowarzyszenia komunikacja powinna funkcjonować na jak najbardziej prostych i przejrzystych zasadach, tak aby pasażer nie musiał się zastanawiać, czy przystanek funkcjonuje wyłącznie w dzień, czy również w nocy. Zdaniem Stowarzyszenia, ze względu na ograniczoną liczbę i częstotliwość kursowania linii nocnych, należy maksymalnie wykorzystać ich potencjał i omijanie jednego przystanku nie ma uzasadnienia.

 

Częściowa zmiana trasy linii 32N

 
Postulujemy o skierowanie linii od węzła Szubińska/Żwirki i Wigury przez ulicę Broniewskiego i Stawową do nowej pętli przy stacji kolejowej na Błoniu. Zmiana ta zwiększy dostępność komunikacji nocnej dla mieszkańców osiedla Jary i Błonie. Ułatwi też dojazd do nowego przystanku kolejowego dla pasażerów porannych i wieczornych pociągów.

 

Częściowa zmiana tras linii na pętle Łoskoń i Nad Wisłą

 
Z uwagi na duże zagęszczenie zabudową wielopiętrową na osiedlu Nad Wisłą, wnioskujemy o przekierowanie tam jednej z linii autobusowych z pętli Łoskoń, które jest osiedlem o dużo luźniejszej zabudowie, w większości w postaci domów jednorodzinnych, a zatem o znacznie mniejszej liczbie mieszkańców (przez co nie wymaga kierowania dodatkowych linii oprócz tramwajowych, w tym aż trzech linii nocnych) – w odróżnieniu od osiedla Nad Wisłą, gdzie planowana jest wyłącznie jedna dzienna linia autobusowa.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.