(Nie) dostępność autobusów linii 67 w Centrum. | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 04 kwietnia 2012

22 lutego 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo z propozycją uruchomienia dodatkowego przystanku linii 67 w rejonie skrzyżowania ulic Śniadeckich i Sienkiewicza.

Obecnie najbliższe przystanki linii 67 jadącej ulicą Śniadeckich oddalone są od siebie o blisko 900 m. Stanowi to zdecydowanie zbyt dużą odległość między przystankami autobusowymi w centrum (odległość jest porównywalna do odległości przystanków na peryferiach miasta lub linii przyspieszonych).
Najważniejszą zaletą uruchomienia dodatkowego przystanku jest zmniejszenie odległości do najbliższego przystanku dla ulic Śniadeckich, Chrobrego, Zduny, Podolskiej, Lipowej, części ulic Sienkiewicza i Dworcowej, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to obszar o niemałej gęstości zamieszkania, przy handlowych ulicach Dworcowej i Śniadeckich.

Poniżej grafiki ilustrujące obecny zasięg przystanków komunikacji miejskiej w centrum i wpływ uruchomienia dodatkowego przystanku na jej dostępność.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, z której wynika, że zdaniem ZDMiKP przystanki linii 67 w centrum są zlokalizowane w odpowiednich odległościach, z czym Stowarzyszenie się nie zgadza.

13 czerwca Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP kolejne pismo, w którym broni swojego stanowiska i zasadności uruchomienia dodatkowego przystanku.

„W odpowiedzi na pismo o znaku KP-0506-192/12 z dnia 19.03.2012 Stowarzyszenie wyraża zdziwienie przyjętą przez Zarząd normą odległości pomiędzy przystankami, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru ścisłego centrum.
Przykładowo, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Szczecina i Warszawy zalecają w strefie ścisłego śródmieścia odległość dojścia pieszego do przystanków komunikacji zbiorowej nie większą niż 300 metrów.
Również przystanki na innych liniach komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy przebiegających przez obszar śródmiejski położone są znacznie bliżej. W poniższej tabelce znajduje się zestawienie orientacyjnych odległości:

Przystanek A Przystanek B Odległość
Gdańska-Cieszkowskiego Plac Wolności 530 m
Gdańska-Dworcowa Plac Wolności 240 m
Rondo Jagiellonów Gdańska-Dworcowa 360 m
Focha-Opera Plac Teatralny 400 m
Zbożowy Rynek Nowy Rynek 350 m
Nowy Rynek Plac Poznański 560 m

 

Również na osiedlach położonych w większym oddaleniu od centrum miasta odległości międzyprzystankowe są z reguły mniejsze niż 800 metrów, jeśli dany fragment linii przebiega przez teren zabudowy mieszkalno-usługowej.

Podtrzymujemy naszą opinię odnośnie przydatności dodatkowego przystanku na linii 67. Jednocześnie chcemy zaproponować drugi wariant modyfikacji linii. Polegałby on na uruchomieniu przystanku w okolicach skrzyżowania ul. Śniadeckich z ul. Pomorską, likwidacji przystanku Krasińskiego-Gimnazjalna oraz uruchomieniu przystanku Markwarta – 3 Maja. Rozwiązanie takie zmniejszyłoby odległości międzyprzystankowe do około 500 metrów, a jednocześnie umożliwiłoby bezpośrednie przesiadki pomiędzy liniami 52 i 67, szczególnie w godzinach gdy nie funkcjonuje linia autobusowa nr 59 oraz pozwoliłoby lepiej wykorzystać niedawno zmodernizowany przystanek Markwarta – 3 Maja, przystosowany dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących i niewidomych), znajdujący się blisko szpitala, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ośrodka rehabilitacji.”

Poniżej prezentujemy grafikę ilustującą propozycje Stowarzyszenia. Kolorem czarnym oznaczono obecne przystanki i ich zasięg (o promieniu 150 m). Kolorem czerwonym oznaczono zasięg postulowanego przystanku w rejonie skrzyżowania ulic Śniadeckich i Sienkiewicza. Kolorem niebieskim oznaczono zasięg proponowanych przystanków w drugim wariancie (opisanym powyżej).

Zdajemy sobie sprawę, że każdy dodatkowy przystanek wydłuża czas przejazdu danej linii, jednakże uważamy że wydłużenie czasu przejazdu linii 67 o około minutę zostanie z nawiązką zrekompensowane korzyściami płynącymi ze zwiększenia dostępności centrum miasta dla pasażerów komunikacji zbiorowej.

 

Zdjęcie: Mateusz Machel.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.