Memoriał w sprawie linii kolejowej 356 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 04 listopada 2013

W Bydgoszczy od pewnego czasu trwa batalia, aby przywrócić ruch kolejowy na linię nr 356 w kierunku Szubina, Kcyni i Gołańczy, a zainteresowane gminy żyją tym tematem od prawie dekady. Pociągi już od pewnego okresu jeżdżą po wielkopolskiej części linii nr 356 z Gołańczy przez Wągrowiec do Poznania. Niestety w przypadku władz naszego województwa można odnieść wrażenie braku zrozumienia dla tej sprawy. Wyrażamy zadowolenie, że o tę inwestycje zabiega bydgoski ratusz – czynione są starania by rewitalizacja linii znalazła się na liście tzw. kontraktu terytorialnego, czyli zadań współfinansowanych przez administrację rządową. Poniżej przedstawiamy treść memoriału do parlamentarzystów i samorządowców o wsparcie działań prezydenta Bydgoszczy w kierunku przywrócenia ruchu kolejowego w perspektywie unijnej do 2020 roku. Treść memoriału została przygotowana przez Portal Kujawski. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy popiera ideę rewitalizacji linii kolejowej 356 na całym odcinku kujawsko-pomorskim wraz z przywróceniem regularnych przewozów pasażerskich.

 

Memoriał

Pragniemy wezwać parlamentarzystów z okręgu bydgoskiego oraz lokalnych samorządowców do aktywnego wsparcia polityki prezydenta Rafała Bruskiego w zakresie wyremontowania i przywrócenia do 2020 roku ruchu kolejowego na linii nr 356, na odcinku Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – Gołańcz.

Jest to inwestycja niezwykle potrzebna dla mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy muszą korzystać z usług oferowanych przez miasto Bydgoszcz. Zrealizowanie tego zadania będzie zatem miało istotny wpływ na budowę spójności tej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie dla tej inwestycji wyraziło pod petycją około stu samorządowców z gmin Bydgoszcz, Szubin i Kcynia oraz liderzy lokalnych struktur partii politycznych. Jak widać, jest to kwestia, która łączy nas ponad podziałami politycznymi. Ze zdziwieniem odbieramy jednak fakt, że Urząd Marszałkowski nie wpisał całości tego zadania do projektu Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku.

Wyrażamy aprobatę dla postawy Urzędu Miasta Bydgoszczy, który w swoim stanowisko do tzw. kontraktu terytorialnego wyraził potrzebę przywrócenia ruchu kolejowego na kujawsko-pomorskim odcinku linii kolejowej nr 356. Decyzje w tej sprawie leżą, póki co, jednak głównie w gestii Samorządu Województwa.

Tym memoriałem — jako społeczność lokalna — chcemy wyrazić swoją jedność i wezwać Państwa, jako naszych reprezentantów, do podjęcia skutecznych działań na rzecz realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *