Konsultacje społeczne dot. lokalizacji nowego mostu tramwajowego – nasza opinia | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 11 sierpnia 2016

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi lokalizacji nowego mostu tramwajowego, łączącego ulicę Fordońską z Toruńską,

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy rekomenduje do dalszych prac wariant I, t.j. zakładający budowę nowego mostu na przedłużeniu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Perłowej z wylotem na wysokości ulicy Bałtyckiej.

Argumenty przemawiające za wyborem wariantu I:

 • Podkreślić należy że obu wariantach przewidziana jest budowa drugiego mostu Kazimierza Wielkiego, co poprawi przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Bartodzieje i Kapuściska. Drugi most drogowy jest z pewnością potrzebny,
 • Lokalizacja mostu w ciągu ul. Bałtyckiej/Perłowej utworzy bezpieczny ciąg spacerowo/rowerowy między Bartodziejami a Kapuściskami/Wyżynami. Ciąg ten będzie odsunięty od hałaśliwego ruchu samochodowego. Ponadto nowe ciągi spacerowe połączone będą z bulwarami, co pozwoli zrekultywować ich kolejny odcinek, przyczyni się również do zachęcenia bydgoszczan do częstszego rekreacyjnego odwiedzania tych miejsc.
 • Wydzielony most tramwajowy dostępny będzie dla pojazdów uprzywilejowanych służb ratowniczych, co w godzinach szczytu ułatwi i przyśpieszy przejazd przez Brdę, niezależnie od zatorów drogowych na sąsiednich mostach,
 • Trasa umożliwi bezpośredni objazd w razie awarii, remontu czy wypadku na rondzie Toruńskim i moście Pomorskim, bez nadkładania drogi, jak miało by miejsce w przypadku lokalizacji mostu przy Kazimierza Wielkiego,
 • Wprowadzenie ruchu tramwajowego w rejon mostu Kazimierza Wielkiego spowodowałoby konieczność wydłużenia cykli sygnalizacji świetlnej. Trudniejsze i bardziej komplikujące ruch byłoby wprowadzenie priorytetu dla tramwajów. W wypadku węzłów przy Perłowej i Bałtyckiej wprowadzenie priorytetów będzie łatwiejsze,
 • Lokalizacja mostu na przedłużeniu ul. Perłowej uczyni pobliskie tereny bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, w przypadku likwidacji ogródków działkowych,
 • Stworzenie nowego ciągu tramwajowego umożliwi w dalszej perspektywie wprowadzenie torowiska tramwajowego w sam środek osiedla Bartodzieje,
 • Zmiana lokalizacji pętli Bałtycka (dostępnej ze wszystkich kierunków) zwiększy możliwość podmiany składów, awaryjnego odstawiania składów oraz organizowania komunikacji zastępczej w wypadku awarii na odcinku Bałtycka-Wyścigowa. Ułatwi też pasażerom bezkolizyjną i bezpieczną przesiadkę pomiędzy tramwajem i autobusem, bez konieczności pokonania przejścia dla pieszych,
 • Nowy most tramwajowy stanie się kolejną dominantą krajobrazową, przybliży miasto do Brdy, stanie się kolejnym atrakcyjnym elementem rekultywowanego szlaku żeglugowego.

Ponadto postulujemy:

 • budowę wydzielonego toru do skrętu w prawo dla tramwajów jadących od r. Fordońskiego na nowy most, co zwiększy przepustowość głównej linii do Fordonu,
 • budowę wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych na węźle Bałtycka w ciągu ul. Fordońskiej (tym samym likwidacja zatoczek),
 • instalację systemu monitoringu wyłapującego wjazd pojazdów nieuprawnionych na nowy most,
 • przeanalizowanie możliwości budowy chodnika po obu stronach mostu,

 

Share

About Author

Dariusz Falkowski

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.