Projekty — 19 września 2014

Stowarzyszenie przygotowało kolejne już uwagi do działania informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Treść pisma przekazanego ZDMiKP zamieszczamy poniżej.

W związku z wprowadzeniem do eksploatacji klimatyzowanych pojazdów, Stowarzyszenie proponuje dodanie w wewnętrznym systemie informacji pasażerskiej informacji o włączonej klimatyzacji oraz prośby o nieotwieranie okien. Zdaniem Stowarzyszenia, zasadny byłby komunikat o treści „Klimatyzacja włączona – prosimy nie otwierać okien”. W związku z obserwacjami zachowań pasażerów w obecnie eksploatowanych tramwajach Pesy, uważamy że zasadne byłoby również umieszczenie na oknach pojazdów informacji o tym, że blokowane są przez prowadzącego pojazd.

Zastosowanie proponowanego przez nas rozwiązania może przyczynić się do ukształtowania w świadomości osób korzystających z komunikacji miejskiej faktu istnienia i działania klimatyzacji.

Proponujemy także wprowadzenie zasady aby pojazdy realizujące kursy wyjazdowe z zajezdni miały na wyświetlaczach ustawiony napis „Przejazd techniczny” na odcinkach dojazdowych. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że zdarzają się przypadki, kiedy pojazd wyjeżdżający na trasę ma na wyświetlaczu numer linii, na którą wyjeżdża i nazwę pętli, w kierunku której pojedzie po dojechaniu na przystanek początkowy, co może być mylące dla ludzi, którzy nie znają tras. Wymóg wyświetlania napisu „Przejazd techniczny” (lub używania tabliczki z takim napisem, jeśli pojazd nie posiada wyświetlaczy) rozwiązałby ten problem.

Stowarzyszenie chciałoby też zwrócić uwagę na fakt, że informacja dla pasażerów w przejściu podziemnym pod Rondem Jagiellonów wymaga pilnej aktualizacji. Obecnie linia 59 jest na nich opisana jako kursująca w stronę Przemysłowej (zmiana z początkiem sierpnia 2014 r.) oraz na Witebską (likwidacja wariantu w styczniu 2013 r.) Oznaczenia te wprowadzają obecnie pasażerów w błąd.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na uwagi dotyczące informacji pasażerskiej

Share

About Author

Robert Reimus