Kim jesteśmy? | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Kim jesteśmy?

Początki Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy sięgają 2007 roku. Wszystko zaczęło się od grupy młodych entuzjastów i małego forum dyskusyjnego. Formalnie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30.05.2008 pod nazwą Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej (nazwa ta obowiązywała do 20.02.2011).

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy jest niezależną organizacją popularyzującą korzystanie z transportu publicznego, dążącą do poprawy jakości i dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. Uważamy, że w czasach dynamicznego rozwoju motoryzacji oraz rosnącej konieczności przemieszczania się, tylko dobrze zorganizowany, atrakcyjny dla pasażera transport publiczny może zagwarantować utrzymanie miasta w ruchu.

Nasze Stowarzyszenie regularnie sporządza i publikuje projekty dotyczące optymalizacji funkcjonowania transportu publicznego, dążąc do poprawy dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. Naszym zdaniem każdy mieszkaniec, który zostawi swój samochód w garażu i uda się w podróż komunikacją publiczną, przyczynia się do mniejszej emisji szkodliwych gazów, mniejszego hałasu i zatłoczenia na drogach a więc lepszego komfortu życia w mieście. Uświadamianie tego faktu mieszkańcom, to jeden z celów naszej działalności.

Tworzymy także kronikę komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, by utrwalić posiadaną wiedzę, oraz dzielić się nią z mieszkańcami. Bierzemy udział w obchodach Europejskiego Dnia bez Samochodu i innych wydarzeniach.

Naszą wizją jest

Bydgoszcz miastem sprawnym komunikacyjnie, gdzie transport nie zagraża środowisku, nie pogarsza warunków życia w mieście, żadni uczestnicy ruchu nie są dyskryminowani a komunikacja publiczna działa sprawnie i jest dostępna i przyjazna dla mieszkańców.

Realizujemy nasze cele przez aktywną działalność członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie zrzesza osoby, którym zależy na tym, by miasto było sprawne komunikacyjnie. Członkami Stowarzyszenia są uczniowie, studenci, pracownicy przedsiębiorstw związanych z transportem, przedsiębiorcy, pasjonaci. Jednym słowem członkiem Stowarzyszenia może być każdy, komu bliski jest transport w mieście.