Każdy może mieć wpływ na kształt naszych ulic | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Publikacje — 13 marca 2015

ZDMiKP coraz częściej ogłasza konsultacje społeczne przed realizacją ważnych inwestycji drogowych. Gorąco zachęcamy do udziału w tych konsultacjach mieszkańców osiedli, których dotyczy inwestycja. Przykłady konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej, przebudowy ulicy Kujawskiej i budowy ulic na osiedlu Eskulapa pokazują, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kształt swoich ulic.

Podczas konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Grunwaldzkiej, aż 57 osób i podmiotów zgłosiło łącznie ponad 180 uwag i propozycji. Niewątpliwie najistotniejszym postulatem, który został zaakceptowany, była rezygnazja z budowy kładek dla pieszych nad ulicą Grunwaldzką.

 

W kosultacjach społecznych projektu „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda  Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego wraz z rozbudową układu drogowego” wzięło udział 31 osób i podmiotów. Łącznie zgłoszono ponad 150 uwag i wniosków, z których część została uwzględniona.

 

W konsultacjach społecznych projektu „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie os. Eskulapa w Bydgoszczy” wzięło udział 13 osób i podmiotów. Łącznie wpłynęło 49 wniosków. Większość postulatów Stowarzyszenia została zaakceptowana.

1. Wybór wariantu przebudowy nr 1, zawierającego ronda w ciągu ul. Matki Teresy z Kalkuty (w miejsce skrzyżowań trzywlotowych) oraz wyniesione skrzyżowania w ciągu Jasinieckiej (zamiast mini-rond).
Wniosek został uwzględniony, podobne propozycje zostały zgłaszane także przez innych wnioskodawców; ponadto według projektanta celowa jest typizacja rozwiązań drogowych na poszczególnych odcinkach – na ul. Matki Teresy z Kalkuty skrzyżowania w formie rond, a na wewnątrzosiedlowej ul. Trybowskiego skrzyżowania z wyniesioną tarczą.

2. Na odcinku ul. Pod Skarpą w obrębie skrzyżowania z ul. Jasiniecką uwzględnienie chodnika po północnej stronie ulicy.
Skrzyżowanie ul. Pod Skarpą i ul. Jasinieckiej będzie uzupełnione o czwarty, północny wlot – wraz z chodnikami; ponadto w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania zostanie zaprojektowany dodatkowy chodnik, tworzący dogodny skrót na przystanek komunikacji.

3. Zastosowanie rozwiązania w postaci skrzyżowania z wyniesioną tarczą na skrzyżowaniu ulic Trybowskiego-Majtkowskiego.
Wniosek uwzględniony, wpłynęło także kilka podobnych propozycji; zwiększenie ilości wyniesionych skrzyżowań ma na celu spowolnienie ruchu na ul. Trybowskiego i zniechęcenie do objazdu tą trasą ulicy Pod Skarpą, większa liczba takich rozwiązań ma też zrównoważyć niższe pochylenie tarczy, zastosowane z uwagi na planowaną komunikację autobusową.

4. Zastosowanie na wszystkich wyniesionych skrzyżowaniach w obrębie projektu oznakowania z pierwszeństwem ruchu jak dla skrzyżowań równorzędnych.
Skrzyżowania z wyniesioną tarczą są zaprojektowane jako równorzędne, na bazie powszechnie obowiązujących przepisów drogowych, bez konieczności zastosowania oznakowania (jest to plan docelowy, bowiem do czasu położenia nawierzchni utwardzonej, skrzyżowanie z drogą gruntową nie jest traktowane jako równorzędne).

5. Zaprojektowanie w ciągu ul. Trybowskiego większej ilości rozwiązań przyjaznych pieszym niż tylko wyniesione poszczególne skrzyżowania – np. prowadzenie osi jezdni naprzemiennie przy obu krawędziach pasa drogowego i zlokalizowanie miejsc parkingowych raz po północnej, raz po południowej stronie ulicy.
W toku dyskusji wniosek Stowarzyszenia został pozostawiony bez rozpatrzenia w celu osiągnięcia rozwiązania kompromisowego z głosami części mieszkańców osiedla, oczekujących jak największej liczby miejsc parkingowych, nawet kosztem likwidacji jednego z dwóch planowanych przystanków autobusowych – wobec czego Stowarzyszenie wyraziło sprzeciw, szczególnie w kontekście planów dalszej rozbudowy osiedla Eskulapa i potrzeby zapewnienia dogodnej komunikacji publicznej. Taka opinia Stowarzyszenia okazała się także zgodna ze stanowiskiem ZDMiKP, zarówno od strony projektowej, jak i wizji obsługi komunikacyjnej osiedla.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *