Historia linii autobusowych — 04 listopada 2016

Jachcice przyłączone zostały do Bydgoszczy w 1920 r. Mieszkańcy osiedla drogę do miasta mieli jednak bardzo trudną. W 1851 roku kolej żelazna przecięła bowiem ul. Dworcową, pierwotny trakt prowadzący z Bydgoszczy na Jachcice i dalej do Koronowa. Najbliższym środkiem transportu była linia tramwajowa kończąca się przy dworcu głównym PKP. Jedynym drogowym połączeniem ze Śródmieściem był stary wiadukt nad torami łączący ul. Rycerską i Ludwikowo, znajdujący się na uboczu osiedla. Nie istniał przejazd pod mostami kolejowymi na ul. Unii Lubelskiej (wówczas ścieżka holownicza), ani most na przedłużeniu ul. Ludwikowo, łączący później Jachcice z Czyżkówkiem.

Sytuacja ta nie poprawiła się przez ponad trzydzieści lat bytności Jachcic w administracyjnych granicach Bydgoszczy. Na przeszkodzie w uruchomieniu planowanej już od 1945 r. linii autobusowej stał zły stan techniczny wiaduktu w osi ul. Rycerskiej.

Doraźny remont wiaduktu w przeprowadzony został dopiero w 1951 r. Po jego przeprowadzeniu możliwe stało się uruchomienie linii autobusowej na Jachcice.

W pierwszych dniach maja 1952 roku uruchomiona została nowa linia autobusowa oznaczona jako „4”, łącząca dworzec główny PKP z Jachcicami Dolnymi. Poprowadzona została ulicą Zygmunta Augusta, przez stary wiadukt nad torami kolejowymi i dalej ulicą Ludwikowo. Końcowy przystanek nowej linii znajdował się przy ulicy Saperów, na wysokości ulicy Okrężnej.

1956:

    DWORZEC GŁÓWNY  –  Zygmunta Augusta  –  Ludwikowo  –  Saperów  –  JACHCICE

W 1960 roku uruchomiona została linia „4bis” łącząca dworzec główny z ul. Zakątek, przez środek osiedla Jachcice (ul. Średnia).

W listopadzie 1962 r. linia „4” uzyskała numer „54”.

Po zamknięciu starego wiaduktu nad torami kolejowymi na przedłużeniu ulicy Rycerskiej, mieszkańcy Jachcic znów odcięci zostali od komunikacji miejskiej. Po wyburzonym wiadukcie istniała bowiem wciąż właściwie jedyna dogodna droga dojazdu na to osiedle. Linię „54” wobec braku możliwości manewru skierowano do skrzyżowania Gdańska/Artyleryjska. Dojazd na Jachcice umożliwiło dopiero otwarcie w listopadzie 1963 roku przebudowanej ulicy Unii Lubelskiej, z wąskim przejazdem pod mostami kolejowymi na Brdzie. Wiadukt w osi ul. Rycerskiej zamieniony został w kładkę dla pieszych.

3705

1969:

54: DWORZEC GŁÓWNY – Zygmunta Augusta – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Saperów – JACHCICE

54bis: DWORZEC GŁÓWNY – Zygmunta Augusta – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Średnia – ZAKĄTEK (z powrotem Saperów – Ludwikowo)

W roku 1972 oddano do użytku nową, wyasfaltowaną pętlę linii „54” w pobliżu ul. Okrężnej.

Współczesne zdjęcia pętli:

s5008016 s5008017

Lata 60. i 70. to okres intensywnej zabudowy osiedla Piaski domkami jednorodzinnymi. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zaczęły narastać problemy komunikacyjne.

Mieszkańcy Piasków wybudowali w czynie społecznym ulicę Smukalską, dzięki której przez Jachcice uzyskali połączenie z centrum miasta. Inwestycja umożliwiła przedłużenie linii „54” na to osiedle. Od 1 grudnia 1973 roku na Piaski skierowano z Jachcic wybrane, przedłużone kursy, oznaczone literą „D”.

1975:

54: DWORZEC GŁÓWNY – Zygmunta Augusta – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Saperów – JACHCICE

54bis: DWORZEC GŁÓWNY – Zygmunta Augusta – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Średnia – ZAKĄTEK (z powrotem Saperów – Ludwikowo)

Kursuje tylko w dni powszednie w godz. szczytu.

54D: DWORZEC GŁÓWNY – Zygmunta Augusta – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – PIASKI

3409-2a

W 1979 roku na Piaski skierowano już wszystkie kursy linii „54” (wcześniej tylko wydzielone kursy „54D”).

1 grudnia 1983 r. likwidacji uległa linia „54bis”, wspomagająca „54” na odcinku Dworzec PKP – Zakątek. Zaoszczędzone w ten sposób autobusy skierowano na wciąż rozbudowujące się Piaski.

W roku 1985 na linii „54” kursowało 6 autobusów.

1985:

DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem Langiewicza – Zygmunta Augusta) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – PIASKI

1995:

DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska) – Żeglarska – Kąpielowa – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – PIASKI

We wrześniu 1997 r. linia „54” była jedną z pierwszych, na które wyjechały nowe autobusy Volvo B10BLE.

3836-3a

9 grudnia 2002 roku likwidacji uległa linia „77” kursująca na trasie Dworzec PKP – Dworzec PKS. W jej miejsce skierowano kursy linii „54”, od tej pory funkcjonującej w relacji Piaski – Dworzec PKS.

3441

W listopadzie 2012 roku uruchomiona została nowa linia tramwajowa do dworca głównego.

Autobusy linii „54” wycofano z odcinka pokrywającego się z linią tramwajową (Dworzec Autobusowy – Dworzec Główny), w zamian linia ta włączona została w strukturę likwidowanej linii „62” i rozpoczęła kursowanie na trasie: Piaski – Dworzec Główny – Osiedle Błonie.

Ponadto, uruchomiony został wariant „54L”, z przebiegiem linii wiaduktem trasy W-Z i ulicą Pileckiego na Jachcice, zamiast pod mostami na ul. Unii Lubelskiej.

1 lutego 2015 r. w obręb funkcjonowania linii „54” włączone zostało kolejne osiedle – Smukała. Wybrane kursy („54S”) przedłużone zostały do pętli przy ul. Biwakowej. Nowe połączenie autobusowe usprawniło przemieszczanie się mieszkańców miasta ze Smukały w rejon Dworca Głównego i zachodniej części Śródmieścia, jak również efektywniej skomunikowało Smukałę z innymi połączeniami komunikacyjnymi na węźle Garbary i Dworzec Główny. Dodatkowo z nowego rozwiązania skorzystali mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Agrestowej i Baranowskiego. Wariant „54L” zmieniony został na „54P”.

3783-3

Linia „54” służy dzisiaj już nie tylko mieszkańcom Jachcic czy Piasków, ale także Smukały i Osiedla Błonie. Jest jedną z najważniejszych linii w zachodniej części miasta, co potwierdza duża częstotliwość jej kursów. Dzisiaj, po ponad sześćdziesięciu latach, Jachcice są już dobrze skomunikowane z innymi osiedlami oraz z centrum miasta. Stało się tak głównie dzięki budowie trasy W-Z, wraz z nowym wiaduktem nad torami kolejowymi i nowym mostem prowadzącym na Czyżkówko.

2016:

54: OSIEDLE BŁONIE – Szubińska – Pl. Poznański – Kruszwicka – R. Grunwaldzkie – Focha – Królowej Jadwigi – Fredry – Warszawska – Zygmunta Augusta – Langiewicza – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska – Z. Augusta – Dworcowa) – Żeglarska – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – PIASKI

54P: OSIEDLE BŁONIE – Szubińska – Pl. Poznański – Kruszwicka – R. Grunwaldzkie – Focha – Królowej Jadwigi – Fredry – Warszawska – Zygmunta Augusta – Zaświat – Artyleryjska – Pileckiego – Żeglarska – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – PIASKI

54S: OSIEDLE BŁONIE – Szubińska – Pl. Poznański – Kruszwicka – R. Grunwaldzkie – Focha – Królowej Jadwigi – Fredry – Warszawska – Zygmunta Augusta – Langiewicza – Unii Lubelskiej (z powrotem: Unii Lubelskiej – Warszawska – Z. Augusta – Dworcowa) – Żeglarska – Ludwikowo – Saperów – Smukalska – SMUKAŁA

Dariusz Falkowski

Zdjęcia: Piotr Tomasik, Dariusz Falkowski

Share

About Author

Dariusz Falkowski

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.