Czym jest zrównoważony transport? | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Publikacje — 08 sierpnia 2009

Obecnie jednym z największych problemów mieszkańców dużych miast są trudności z codziennym przemieszczaniem się.

Dzień u dnia bardzo wiele osób poświęca dużo czasu na dojazdy do pracy, szkół, czy wreszcie do instytucji kulturalnych i miejsc wypoczynku. W tych codziennych podróżach mieszkańcy bardzo często wykorzystują własne samochody. Wraz ze stale rosnącą ich liczbą na drogach wzrasta zatłoczenie, zanieczyszczenie powietrza, hałas a spada prędkość i komfort podróży. Realizując część postulatów można poszerzać główne drogi, ale nie można tego zrobić wszędzie i niemożliwym jest poszerzanie drogi w nieskończoność. Niestety takie zabiegi przynoszą tylko teoretyczne korzyści, ponieważ nadal wzrasta zanieczyszczenie powietrza, hałas a centra miast przestają być miejscem przyjaznym do mieszkania i przebywania.

Jak w związku z tym rozwiązywać problemy mobilności w mieście?

Odpowiedzią na te problemy może być idea zrównoważonego transportu, która zakłada zmniejszenie skali ingerencji i niszczenia przestrzeni miejskiej oraz środowiska na skutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego.

Ograniczenie ingerencji w środowisko polega na ochronie terenów zielonych, zachowaniu bioróżnorodności, ograniczeniu emisji i odpadów w ramach możliwości zaabsorbowania ich przez ziemię, zużywaniu odnawialnych zasobów w ilościach możliwych do ich odtworzenia, natomiast zasobów nieodnawialnych w ilościach, które można zastąpić przez odnawialne substytuty.

Zmniejszenie skali ingerencji w przestrzeń miejską opiera się m.in. na zmianie sposobu myślenia zarówno władz jak i mieszkańców. Miarą sukcesu w zarządzaniu miejskim transportem nie powinna być liczba i długość wybudowanych dróg, ale sprawne i efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie mobilności optymalnie wykorzystując różne środki transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, poprzez zapewnienie dostępności celów komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Zrównoważony transport pozwala funkcjonować miastu efektywnie, oferować możliwość środka transportu, podtrzymywać rozwój gospodarki i terenów przez które przebiegają tory, drogi itp.

Idea zrównoważonego transportu jest częścią doktryny zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że na obecnym poziomie rozwinięcia cywilizacji możliwe jest utrzymanie poziomu dobrobytu, pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania zasobami czyli odpowiednie i świadome kształtowanie relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka. Zrównoważony rozwój zaspokaja obecne potrzeby wszystkich ludzi, zachowuje ich zdrowie oraz zachowuje integralność ekosystemu Ziemii nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W naszym kraju rozwój gospodarczy i ochrona środowiska zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju są zapisane w Konstytucji.

Z ideą zrównoważonego transportu łączy się pojęcie Zielonego Miasta, a więc takiego, które osiągnęło równowagę między rozwojem gospodarczym a zachowaniem w dobrym stanie środowiska naturalnego.

 

Tekst: Robert Reimus. Zdjęcie: Michalina Chopcia.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *