Czy w 2011 roku powstanie pas dla autobusów na ul. Kujawskiej? | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 06 lutego 2011

2 lutego 2011 r. Stowarzyszenie złożyło w Ratuszu pismo skierowane do Prezydenta Miasta – Pana Rafała Bruskiego, dotyczące wybudowania pasa ruchu dla komunikacji zbiorowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego. Jest to nasza kolejna interwencja w sprawie buspasa na tej ulicy.

 

Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej z zadowoleniem przyjął informację o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały z dnia 28.10.2009 w sprawie przyjęcia dokumentu „Komunikacja publiczna w Bydgoszczy. Ocena stanu istniejącego i perspektywy”. W raporcie tym ocenia się, że ponad 55% wszystkich niepieszych podróży mieszkańców realizowanych jest przy wykorzystaniu transportu publicznego. Udział komunikacji miejskiej we wszystkich realizowanych podróżach jest na tyle duży, że jej sprawne działanie ma bardzo istotny wpływ na ogólną zdolność transportową miasta. Dlatego też wspomniany dokument mówi, że należy traktować priorytetowo podnoszenie sprawności komunikacji zbiorowej, by w przyszłości zachować zdolność transportową miasta.

Dokument zawiera także trzy działania konieczne do podjęcia w 2010 roku, by usprawnić funkcjonowanie transportu publicznego i indywidualnego, a mianowicie:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej i wybudowanie pasa dla autobusów na ul. Kujawskiej (od r. Kujawskiego do r. Bernardyńskiego);
  • Opracowanie dokumentacji technicznej w celu wybudowania pasa dla autobusów w ciągu ul. Wyszyńskiego (od ul. Powstańców Wlkp. do ronda Fordońskiego);
  • Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kolbego (od ul. Rekinowej do ul. Grunwaldzkiej) z uwzględnieniem rozwiązań usprawniających ruch autobusów komunikacji publicznej wraz z wyznaczeniem pasa dla autobusów na ul. Grunwaldzkiej.

Problem opóźnień dotyczy bardzo licznej grupy osób, co potwierdza zasadność utworzenia pasu autobusowego.

W minionym roku nie podjęto żadnego z tych działań i jedne z najistotniejszych problemów naszej komunikacji publicznej pozostają nierozwiązane. W związku z wyborem nowej Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Bydgoszcz, Stowarzyszenie chciałoby zadać pytanie, czy w bieżącym roku planowana jest realizacja wymienionych działań, uchwalonych jeszcze w 2009 roku, w szczególności zadania 1?

Wydzielanie buspasów to jeden ze sposobów na uprzywilejowanie transportu zbiorowego w mieście. Zastosowanie ich w newralgicznych miejscach pozwala na skrócenie czasu przejazdu autobusu nawet o kilkanaście minut. Wydzielenie takich pasów tam gdzie szerokość ulicy na to pozwala oraz uwzględnienie pasów autobusowych i autobusowo – tramwajowych przy przebudowach ulic przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej dla pasażerów, co może pozytywnie wpłynąć na płynność ruchu w całym mieście (każdy przekonany do przesiadki kierowca to jeden samochód mniej)

Koncepcja przygotowana przez ZDMiKP zakłada poszerzenie ul. Kujawskiej po stronie wschodniej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego w celu wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu w kierunku centrum, przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej i taksówek.

Ulica Kujawska to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w mieście, prowadzący do centrum, ponadto jest częścią drogi krajowej nr 25. To powoduje, że odcinek od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego jest stale zakorkowany od wczesnych godzin rannych do wieczora.

Na tym odcinku poruszają się 4 linie autobusowe komunikacji publicznej (53, 64, 66 80) ze średnią częstotliwością w godzinach szczytu ok. 3 minuty (18 autobusów na godzinę) oraz ponad 40 autobusów PKS na dobę. W ciągu całego dnia w kierunku centrum podróżuje komunikacją miejską ponad 14 tysięcy osób (dane z 2009 roku). W godzinach szczytu, ponad 90% wszystkich podróży na tym odcinku realizowanych jest z wykorzystaniem komunikacji publicznej. Problem opóźnień dotyczy więc bardzo licznej grupy osób, co potwierdza zasadność utworzenia pasu autobusowego.

Przeprowadzone obserwacje pokazały, że na omawianym odcinku ulicy Kujawskiej (który mierzy zaledwie 426 metrów) pojazdy komunikacji miejskiej odnotowują bardzo duże opóźnienia (sięgające od 25% aż do 50% czasu przejazdu autobusu na całej linii). Są to opóźnienia niemożliwe do zniwelowania w całości przy pomocy samych zmian rozkładów jazdy, ponieważ wydłużenie czasów przejazdu wymusza spadek częstotliwości kursowania, czyli pogorszenie oferty dla pasażera a jednocześnie zwiększa koszty funkcjonowania transportu publicznego.

Dlatego też Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej uważa za zasadne i konieczne zaprojektowanie i wybudowanie w 2011 roku wydzielonego pasa ruchu dla pojazdów komunikacji publicznej. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń budżetowych, jednak wspomniana inwestycja zakłada jedynie dobudowanie jednego pasa ruchu o szerokości 2,5 metra oraz zmianę oznakowania poziomego. Łączny koszt zaprojektowania i wykonania został oceniony na 1 milion zł brutto. Zdaniem ZDMiKP inwestycja ta nie zakłóci w najmniejszym stopniu planów budowy linii tramwajowej na tym odcinku, ponieważ jest to jedynie drobna przebudowa.

Wśród największych zalet tego projektu należy wymienić bardzo duże ograniczenie strat czasu pojazdów komunikacji publicznej w godzinach szczytu, czyli skrócenie czasu przejazdu w kierunku centrum. Ilustruje to poniższy wykres.

Straty czasu przed i po wybudowaniu buspasa na ul. Kujawskiej

Ponadto zwiększy się przepustowość pozostałych pasów ruchu, przeznaczonych dla komunikacji indywidualnej, ponieważ nie będą się po nich poruszały autobusy miejskie i międzymiastowe. Łącznie z obu pasów ruchu przestanie korzystać ponad 310 autobusów w ciągu doby, co skróci czas przejazdu samochodów o ponad 5%. Z buspasu bez przeszkód będą mogły korzystać także taksówki, oraz pojazdy uprzywilejowane.

Zdecydowanie poprawi się punktualność komunikacji miejskiej, co zmniejszy jej koszty funkcjonowania (autobus stojący w korku nie zarabia na siebie) oraz poprawi jej atrakcyjność co może się przełożyć na wzrost liczby pasażerów w autobusach zachęconych szybszym przemieszczaniem się w kierunku centrum, co z kolei zapewni większe wpływy ze sprzedazy biletów. Z kolei każdy pasażer przekonany do korzystania z transportu publicznego oznacza jeden samochód mniej na naszych zatłoczonych drogach co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, oraz zachowania zdolności transportowych miasta.

Klub uważa, że ze względu na geometrię wlotu ul. Kujawskiej w Rondo Bernardyńskie pas dla autobusów powinien być zakończony tzw. śluzą autobusową wyposażoną w sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pojazdy komunikacji miejskiej i docelowo włączoną w Inteligentny System Transportowy. Alternatywnie, w celu obniżenia kosztów klub proponuje realizację buspasa jako środkowego pasa ruchu, tak aby autobusy miały pierwszeństwo przed pojazdami dojeżdżającymi do skrzyżowania skrajnym prawym pasem.

 

Tekst: Robert Reimus, Krzysztof Ziętara. Infografika i zdjęcie: Michalina Chopcia. Wykres: „Komunikacja publiczna w Bydgoszczy. Ocena stanu istniejącego i perspektywy” – ZDMiKP.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *