Opinie | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Opinie

Wnioski Stowarzyszenia do projektu przebudowy torowiska na ul. Wojska Polskiego od ul. Baczyńskiego do pętli

Wnioski Stowarzyszenia do projektu przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Wojska Polskiego od ul. Baczyńskiego do pętli Kapuściska, zgłoszone w ramach konsultacji społecznych: [...]

Uwagi Stowarzyszenia do projektu: „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy”

Prezentujemy nasze uwagi do projektu przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej – od ronda Toruńskiego do granic miasta, zgłoszone podczas konsultacji społecznych: [...]

Chcemy poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Nakielskiej

Ulica Nakielska jest jedną z najważniejszych ulic łączących Śródmieście z zachodnią częścią miasta, kręgosłupem komunikacji na osiedlach Miedzyń i Prądy. Wraz z ulicą Łochowską łączy z Bydgoszczą takie miejscowości jak Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice. W [...]

Konsultacje społeczne dot. lokalizacji nowego mostu tramwajowego – nasza opinia

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi lokalizacji nowego mostu tramwajowego, łączącego ulicę Fordońską z Toruńską, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy rekomenduje do dalszych prac wariant I, t.j. zakładający budowę nowego mostu na przedłużeniu [...]

Stanowisko Stowarzyszenia na temat polityki parkingowej miasta

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą polityki parkingowej miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. [...]

Uwagi Stowarzyszenia do projektu rozbudowy trasy W-Z

Od 11 marca do 12 kwietnia 2016r. ZDMiKP prowadził konsultacje społeczne projektu rozbudowy trasy W-Z na odcinku od węzła wschodniego do węzła zachodniego. Poniżej zamieszczamy uwagi Stowarzyszenia do projektu. [...]

Jak powinna wyglądać ulica Śniadeckich?

Jakie założenia powinny zostać przyjęte dla przebudowy ulicy Śniadeckich w Bydgoszczy? Przyjazna kierowcom samochodów, pieszym czy rowerzystom? Czy można zrobić ulicę Śniadeckich wygodną jednocześnie dla wszystkich, a przede wszystkim – czy to ma sens? [...]

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu do II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego [...]

Nowa sieć komunikacji miejskiej – nasze uwagi

Już wkrótce zostanie uruchomiona linia tramwajowa do Fordonu. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dziesięcioleci w końcu stała się faktem. Przy tej okazji sporej metamorfozie zostanie poddana komunikacja publiczna w całym mieście. [...]

Uwagi do konsultacji społecznych dotyczących ulicy Focha

W procesie konsultacji społecznych dla projektów rozbudowy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego dla ulicy Focha i Jagiellońskiej w Bydgoszczy, ogłoszonych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (na stronie [...]