Byliśmy na Targach Ekonomii Społecznej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Wydarzenia — 12 czerwca 2015

12 czerwca 2015 r. na Starym Rynku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Zaprezentowały się spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej. Ludzie, którzy pracują z pasją.

Kluczową ideą ekonomii społecznej jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny.

Odgrywa ona ważną rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na targach pojawiły się m.in. Stowarzyszenie Sue Ryder, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wiatrak i Modrze, Fundacja Aktywizacja, Centrum Integracji Społecznej, Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”, Fundacja Zamek Bydgoski. Nie zabrakło także stoiska Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Podczas wydarzenia promowaliśmy ideę zrównoważonego transportu, to czym Stowarzyszenie zajmuje się na co dzień oraz przede wszystkim projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi” – przypominaliśmy mieszkańcom, że mogą mieć rzeczywisty wpływ na to jak rozwija się nasze miasto i czy jest miejscem dobrym do życia.

Targi ekonomii społecznej. Fot. Paweł Lawrenz (1) Targi ekonomii społecznej. Fot. Paweł Lawrenz (2)
Targi ekonomii społecznej. Fot. Paweł Lawrenz (3) Targi ekonomii społecznej. Fot. Paweł Lawrenz (4)

Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku oraz stronie projektu „Wszyscy jesteśmy pieszymi”.

Foto: Paweł Lawrenz

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *