Bydgosko – Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Działamy Projekty — 27 października 2014

Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu to projekt polegający na opracowaniu „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych miast Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego”. Czas realizacji projektu został określony na lata 2014 – 2016. W projekcie bierze udział Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszczy, Powiat Toruński, Powiat Bydgoski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

W wyniku realizacji projektu cztery jednostki samorządu terytorialnego będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany zostanie także schemat wieloletniej współpracy.

Całkowita wartość projektu to 646951 euro (w tym kwota dofinansowania 549909 euro, źródła: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Budżet Państwa)

Partnerstwo baner

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *